Poängskala

poäng krävs för godkänt vitsord
poäng ger högsta vitsord